Vana Test ve Sertifikalandırma

‘’ Dünya standardında, hidrostatik basınç, kaçak testleri ile vananın tüm çalışma hareketlerini tanımlayan test makinesi, tanı ekipman ve sistemleri VALGEN’de dir,,

 

 

 

 

Endüstriyel vanaları test etmek için, son teknoloji test ünitesi, tam donanımlı techizat, son teknoloji tanı ekipmanları ile buna bağlı atölye test çalışmaları standartlar ve sistemlerimiz ile test ve yenileme işlemleri için her yönüyle son derece tanımlanmış çalışma prosedürlerimiz içinde, onarım, montaj, test ve servis görevlerini planlama, gerçekleştirme, uygulama konularında son derece yetenekli, deneyimli vana teknisyenleri ve destek personelimiz var.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendi bünyemizde, vanaların son durum, dayanıklılık ve kaçak tespiti için Türkak onaylı, son teknoloji, 550 bar su basıncı verebilen test ünitesi imal ettik. Vana hidrostatik basınç, basınç tutma, akış, sızdırmazlık, tüm hareket testlerini, uluslararası standartlara (API 598 / API 579 / API 510 / API 6D) uygun olarak, TÜV sertifikalı teknisyenlerimiz tarafından yapılır. Bu doğrultuda, değişen parça listesi ve basınç kaçak test değerleri bilgilerini içeren onarım test sertifikası düzenlenip, onarım garantisi verilir. VALGEN’in basınç makinesi, tesisleri ve tanı ekipmanları, bağımsız kuruluş ve derecelendirme denetçileri tarafından akredite edilmiş ve yetkilendirilmiştir. Vanaları standartlar doğrultusunda test ve sertifikalandırma konusunda, yüksek bilgi ve tecrübe sahibiyiz. VALGEN’de Amerikan Petrol Enstitüsü (API) Standardı, vana kontrol ve test yöntemleri uygulanmaktadır.

 

 

 

 

 

 


‘’ Sektörümüzde ulaşılması imkansız, yüksek kaynaklara sahibiz. Sıra dışı vana onarımlarımız, test ve sertifikalandırma hizmetlerimiz ile VALGEN farkı öne çıkıyor.,,

 

 

 

 

Endüstri tesislerinde zamanla oluşan vana kaçakları, üretim kaybı, para ve zaman kaybına neden olur. Üretilen ürünün kalitesini de düşürdüğünden dolayı bu kaçaklar en istenmeyen durumlardır. Üretimlerin istenilen değerlerde ve kalitede olabilmesi için, vanaların akış kaçağı yapmadan kusursuz çalışmaları ile mümkündür. Vanaların sürekli yüksek performans ile kusursuz çalışabilmelerinin temel yolu, sahada düzenli kaçak test uygulamasını yapmakla mümkündür. VALGEN, merkezimiz dışında da ayrıca taşınabilir mobil test ünitesi ve vana dış kaçak algılama ölçüm cihazı ile sertifikalı test uygulama personelimiz tarafından su, azot ve hava kullanılarak, tüm vana guruplarının ve aktüatör çeşitlerinin kaçak ve çalışma performanslarının testlerini yapabiliriz. Ayrıca (2-12" çap ve 5-350 bar set basıncı emniyet vanalarını) yerinde test edebilme imkan ve kabiliyetimiz ile diğer vana, aktüatör guruplarının da kısa sürede çalışma doğruluklarını, iç ve dış kaçak durumlarını tespit edebiliriz. Tüm boru hatlarında petrol, gaz, su, buhar, kondensat ve basınçlı ürün akışkanlarında, prosesle ilgili kimyasallarda kaçak miktarını belirleyebiliriz.

VALGEN’in sahada yıllarca verdiği onarım ve test gerektiren uygulamalar, tecrübe, güvenlik, akredite onaylı test ünitesi, tanı donanımı, sertifikalı uzman kadro imkanlarımız sayesinde risk oluşturmadan yapılır. Çalışmalarımız için API 579 prosedürü uygulanır. Sahada güvenlik çemberi oluştururuz. Güvenlik ve tecrübe yönleriyle, risk almadan, kaliteli hizmeti sadece VALGEN’de bulabilirsiniz. Saha güvenliğini ve üretimlerinizi riske atmayın, siz de diğer endüstriler gibi VALGEN’i tercih edin, risklerin önüne geçin. Saha dışında, VALGEN’e bakım ve onarım için gelen tüm vana ve aktüatörler bakımdan önce API 510 testine tabi tutulurlar diğer testlerdende geçirilerek belgelendirilir teslim edilirler.API Standardı Vana Kontrol ve Test Yöntemi

  

 

 

 

 

 

API 598 hidrostatik test yöntemi, valfde basınç kaybı olup olmadığını gözlemlemek için bir test sıvısı (su, azot, hava, buhar)
kullanarak valflerin test edilmesi için uygulanan en yaygın yöntemdir. Gate vana, ball vana, globe vana, kelebek vana, kontrol vanaları için orta basınçta test ve kontrol şartlarını kapsar. Sıvı ve gaz testi için kabul edilebilir sızdırma oranları vardır. Çeşitli API standartlarına göre üretilen tüm vanaların üretici firmalardan gönderilmeden önce API 598e göre uygulanmış sızıntı ve kaçak testlerini yapmış olmaları gerekir.

API 510 vana ilk kontrolü ile değerlendirme yapılır, onarım ve parça değiştirme testidir. Değişmesi yada onarılması gereken arızalı parçalar tamir takımları tespit edilir.

API 579 basınç altında sızdırmazlık çalışma şartları ile birlikte kabul edilebilir açma kapama ve tork değerlerini görmek için uygulanan test yöntemidir.

API 6D özellikle petrol ve doğal gaz boru hatları için üretilen valflere hitap eder, PN420 basınçlar için uygulanır. En az 550 bar basınç üreten test makinesi gereklidir.
ISO 5208 Standardı Vana Kontrol ve Test Yöntemi

 

 

 

 

 

 

 

 


Petrol, petrokimya veya benzer sanayi uygulamaları için istenen çeşitli konfigürasyonların spesifik ve zorlayıcı uygulamalar için vana standartlarıyla bağlantılı mekanik aksam, elektrik aksamı kontrolü ile uygunluğu, temel çalıştırma gerekliliklerin ve uygulamaların oluşturulmasıdır. Uygulanması istenen bir dizi kontrol ve kapsamlı çalıştırma prosedür istekleri vardır. Uygulanacak basınç testleri, açma kapama çalıştırma testlerinin tutarlı olması, ve kabul kriterlerini sağlaması istemektedir. EN 12266 ve API 598'in vana test gereksinimi ihtiyaçlarının bir benzeri, (ISO 5208) PN sınıfı vanalar için uygulanmıştır.